Book DetailsCover page image

Політичні протести й інакодумство в Україні (1960-1990)

By Василь Даниленко

2013 | «Смолоскип» (external site)
Copy Available: Yes

Language: Ukrainian
Pages: 736
ISBN: 978-966-2164-69-5 (cloth)


Compiled by Vasyl Danylenko.

Крізь призму документів радянських органів державної безпеки показано наростання інакодумства й опозиційного руху в українському суспільстві в 1960-1980-ті роки. Друкуються розсекречені інформаційні й спеціальні повідомлення, доповідні записки, направлені до ЦК Компартії України, а також рішення колегії Комітету державної безпеки УРСР. Значну частину документів становлять повідомлення КДБ про різноманітні форми опору тоталітарному режиму, вилучені антикомуністичні листи й листівки, записи, твори, зафіксовані промови та висловлювання.