Book DetailsCover page image

Війна барокових метафор: "Камінь" Петра Скарги проти "підзорної труби" Касіяна Саковича

By Ігор Ісіченко

2017 | Наукове видавництво «Акта» (external site)
Copy Available: Yes

Language: Ukrainian
Pages: 348
ISBN: 978-966-8917-20-2 (cloth)


Книга присвячена полемічному протистоянню трактатів «Perspectiwa» Касіяна Саковича (1642) і «Λίθος» Євсевія Пиміна (1644). Під іменем Євсевія Пиміна приховався гурток православних інтелектуалів з оточення митрополита Петра Могили. Цей полемічний діалог був одним із найбільш яскравих і певною мірою епатажних епізодів літературного життя України епохи Бароко. Досі він розглядався виключно як протистояння певних богословських і суспільно-церковних концепцій. Пропонована книга виводить аналіз обох текстів у площину барокового діялогу, в якому змагання ідей набуває яскравої образної форми, обертаючись справжньою війною метафор і вправлянням у дотепності талановитих авторів.