Vitalii Shchepans'kyi. Kistka shamana: Narys z istorii rann'omodernoho slov"ians'koho ezoteryzmu [The Shaman’s Bone: Sketch of the History of Early Modern Slavic Esotericism].

  • Oleg Kyselov Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University

Abstract

Book review of Vitalii Shchepans'kyi. Kistka shamana: Narys z istorii rann'omodernoho slov"ians'koho ezoteryzmu [The Shaman’s Bone: Sketch of the History of Early Modern Slavic Esotericism]. Introduction by Mykhailo Iakubovych, Vydavets' Oleh Zen', 2016. 160 pp. Illustrations. Appendices. Bibliography. Cloth.

Author Biography

Oleg Kyselov, Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University
Senior Researcher
Published
2018-09-30